Vormgeving & ontwerp zijn 2 termen die in de Nederlandse taal dikwijls door elkaar gebruikt worden. Daar waar het werkwoord ontwerpen een wat rationele lading lijkt te hebben speelt het begrip vormgeving meer in op het gevoel. Vormgeving wordt ook wel eens gezien als het resultaat van een ontwerp. Het begrip ontwerp wordt op haar beurt weer gezien als een activiteit gericht op het bedenken van een visuele verschijningsvorm voor een idee. Hoe men het ook wendt of keert, in de praktijk gaan beide disciplines onder de noemer 'design' naadloos in elkaar over. Ontwerpen is het elkaar laten ontmoeten, soms het zich elkaar

laten doordringen van vormen, vormsoorten en vormconcepten. Wat is ontmoeten? Een poort, een drempel is het ontmoetingspunt van twee ruimten. Een naad is het ontmoetingspunt van twee delen van een materiaal of van twee verschillende materialen. Het begrip ontmoeting ligt dicht bij dat van verbinding. Een zwaluwstaartverbinding tussen twee planken zou een ontmoeting genoemd kunnen worden. Het is echter beter, beide begrippen uit elkaar te houden. Verbinden, als het goed is, heeft een expressie die duidelijk onderscheiden is van die van ontmoeten.

Vormen werken in op ons gevoel. Vormen doet ons iets. Het beïnvloedt ons. Vormen roepen associaties op. Vormen kunnen het gevolg zijn van een grote verscheidenheid van handelingen zoals het stapelen.

     
     

z e e z i c h t s t a p e l v o r m e n c o v e r s g a s t e n b o e k

 

ontwerp buro © xzibit design